Bestuur:
Bert van Zomeren, voorzitter
Etienne Richèl, voorzitter 2
Soerin Sewgobind, penningmeester 1
Cindy Richèl-van Assenbergh, penningmeester 2
Vacant, secretaris
Aaltje Roos, algemeen bestuurslid
Marie-Louise Smid-Stoop, algemeen bestuurslid
Vacant, algemeen bestuurslid

Commissie van Onderzoek:
Berna van de Berg
Jaap Zoet
Wim Voortman (res)

Bouw- en taxatiecommissie:
Rob van der Veeke
Hans Roos, bouwcommisaris
Jacques Bos
Boy Sewnath

Tuincontrolecommissie:
Mustafa Akdemir
Fatosh Mus
Anne Slootweg
Ursula Meijer
Fred Boekestein

Natuurlijk Tuinieren:
Yvonne Vermazen
Gerda Idsinga
Jaap Zoet

Kantinecommissie:
Aaltje Roos
Monica Bos-Fakkert
Jacques Bos
Jenny Heppe
Greet den Heyer
Hevi Karro
Joop Smid

Activiteitencommissie:
Aaltje Roos
Marie-Louise Smid-Stoop
Joop Smid
Monica Bos-Fakkert

Winkelcommissie:
Cindy Richèl-van Assenbergh
Etienne Richèl
Jacques Bos
Wim van Hooft
Joop Smid
Fatosh Mus

EHBO en Reanimatie:
Greet van de Veeke

Redactiecommissie:
Gerda Idsinga
Annemiek van der Horst
Esther Uiterlinden
Marijke Veening
Ellen van Zomeren, website

Het bestuur en de commissies, bestaande uit vrijwilligers met een tuin op het complex, doen twee dingen:
– 1. genieten van het werken en verblijven op de eigen tuin
– 2. besturen van de vereniging of aan het werk in de commissie
Als door het tweede het eerste in gedrang komt is de lol er gauw vanaf! Dus graag alleen contact via het contactformulier ,  mailen of via een briefje in de groene brievenbus in het verenigingsgebouw (en daarom staan er ook geen tuinnummers achter de namen!) of natuurlijk op het spreekuur.

Spreekuur bestuur in het groeiseizoen: elke zaterdag van 10 -12 uur vanaf 6 april 2019.

Deze winter is het bestuur aanwezig op zaterdag 5 januari 2019, zaterdag 2 februari 2019 en zaterdag 2 maart 2019 van 10.00-12.00 uur voor vragen van de tuinleden en voor gesprekken met mensen die lid willen worden van ons complex.