Bestuur:
Bert van Zomeren, voorzitter
Soerin Sewgobind, penningmeester
Cindy Richèl-van Assenbergh, secretaris
Aaltje Roos, algemeen bestuurslid
Marie-Louise Smid-Stoop, algemeen bestuurslid
Etienne Richèl, algemeen bestuurslid
Margreet Lijnbach, algemeen bestuurslid
Nermin Altintas, algemeen bestuurslid

Commissie van Onderzoek:
Berna van de Berg
Jaap Zoet
Wim Voortman (res)

Bouw- en taxatiecommissie:
Rob van der Veeke
Hans Roos, bouwcommissaris
Jacques Bos
Boy Sewnath

Tuincontrolecommissie:
Wim Jonkman
Mustafa Akdemir
Fred Boekestein
Wim Voortman
Ursula Meijer
Fatosh Mus
Boy Sewnath
Margreet Lijnbach

Natuurlijk Tuinieren:
Yvonne Vermazen
Gerda Idsinga
Jaap Zoet

Kantinecommissie:
Aaltje Roos
Jacques Bos
Joop Smid
Jenny Heppe
Margreet Lijnbach
Ron Schouten

Activiteitencommissie:
Aaltje Roos
Marie-Louise Smid-Stoop
Joop Smid

Winkelcommissie:
Cindy Richèl-van Assenbergh
Jacques Bos
Joop Smid
Fatosh Mus

EHBO en Reanimatie:
Greet van de Veeke

Redactiecommissie:
Nermin Altintas
Margreet Lijnbach
Annemiek van der Horst
Ellen van Zomeren, website

Het bestuur en de commissies, bestaande uit vrijwilligers met een tuin op het complex, doen twee dingen:
– 1. genieten van het werken en verblijven op de eigen tuin
– 2. besturen van de vereniging of aan het werk in de commissie
Als door het tweede het eerste in gedrang komt is de lol er gauw vanaf!

Dus graag alleen contact via het contactformulier of via een briefje in de groene brievenbus in het verenigingsgebouw (en daarom staan er ook geen tuinnummers achter de namen!) of natuurlijk op het spreekuur.

Spreekuur bestuur in het groeiseizoen: elke zaterdag van 11-12 uur vanaf 4 april 2020.