ATV ZONNEGAARDE, werkbeurten schema 2019.

 

Werkbeurten worden gehouden op de 1e zaterdag van de maand van 09.00 tot 10.30 uur.

 

datum 6 apr 4 mei 1  juni 6  juli 3 aug 7  sept 5 okt 12 okt 2 nov
groep   1 + 2     1      2     1     2     1     2    inhalen  1 + 2

Op 6 april en 2 november vind de ALV (Algemene Leden Vergadering) plaats na de werkbeurt.

groep 1: tuin 1 t/m 52 en  groep 2: tuin 53 t/m 104

 

WAT ZIJN DE SPELREGELS:

  1. Als u zonder afmelding niet verschijnt (u bent er niet) wordt u een boete van € 50 opgelegd.
  2. Bij te laat komen opdagen wordt een boete opgelegd, die afhangt van de tijd die u te laat komen.
  3. Een (kandidaat)lid dient bij afwezigheid zelf voor vervanging te zorgen, geen vervanging is boete.
  4. Indien u zwaarwegende redenen had om niet te verschijnen, wordt dit ter beoordeling aan het bestuur voorgelegd.
  5. Als u een taak heeft (afgesproken) en u komt deze niet na, vervalt de taak. U bent dan verplicht conform art. 5.3 HHR werkbeurten te doen.

Afmeldingen persoonlijk en tijdig via: e-mail zenden naar atvzonnegaarde@gmail.com of een brief in de brievenbus in het verenigingsgebouw. Indien sprake is van een noodzakelijke afmelding op het laatste moment via 06-38396030.

Permanente vrijstelling van werkzaamheden ten behoeve van de vereniging, conform art. 5.3 van het HHR zijn er in principe niet. U wordt geacht een tuin te kunnen onderhouden en werkzaamheden ten behoeve van de vereniging uit te voeren. Een vrijstelling is alleen mogelijk om medische redenen. Een lid dient dit schriftelijk bij het bestuur aan te vragen, het bestuur zal het besluit nemen en schriftelijk bevestigen. Het formulier voor aanvraag van vrijstelling heeft u ontvangen bij de stukken voor de algemene ledenvergadering van 5 november 2016. U kunt ook een familielid of vriend(in) de werkbeurt laten doen, dit van tevoren wel melden bij het bestuur.
Er geldt geen leeftijdsgrens aan deelname aan de werkbeurten, leeftijd geeft geen recht op vrijstelling, via de ongevallen- en aanvullende ongevallenverzekering wordt er geen leeftijdsgrens genoemd voor deelname.