Als u een tuin bij ATV Zonnegaarde koopt, wordt u lid van onze vereniging en wordt er van u verwacht dat u zich er ook voor inzet. Dit is allereerst door het uitvoeren van de werkbeurten, maar na enige tijd kunt u ook gevraagd worden om deel te nemen aan een commissie of het bestuur. U kunt zich ook zelf opgeven. U zal dan eerst een tijdje meelopen als kandidaat-lid. Tijdens de Algemene Vergadering kunt u benoemd worden, deze vindt plaats in april en november.

Het bestuur en de commissies zijn nodig om de vereniging draaiende te houden. Elke commissie heeft zijn eigen taak en een voorzitter, die aanspreekpunt voor het bestuur is.