Het bestuur heeft een lange termijn visiedocument opgesteld en deze is via het bestuur op te vragen.