E-mail in plaats van post?

Met dit bericht vragen wij uw aandacht voor de mogelijkheid om alle schriftelijke stukken van het Bestuur van ATV Zonnegaarde voortaan per mail aan u toe te sturen. Dit betreft zowel de bestuurlijke stukken en mededelingen als de jaarlijkse factuur voor de contributie.

Reeds 87 leden van ATV Zonnegaarde hebben ermee ingestemd om schriftelijke stukken van het bestuur/de vereniging per e-mail te ontvangen in plaats van per post!

Als u ook toestemming geeft scheelt dat het Bestuur en de vereniging een hoop werk en besparen we kosten voor printen en postbezorging. Bovendien kunnen wij u gemakkelijker en sneller bereiken. Uw e-mail adres wordt daarbij niet aan andere leden bekendgemaakt.

Alvast bedankt voor uw medewerking.