Op zaterdag 28 mei 2016 heeft ATV Zonnegaarde in Den Haag de vierde stip in het kader van het Nationaal keurmerk natuurlijk tuinieren uitgereikt gekregen door de heer Ale Sierksma, consul van het AVVN. Vier stippen is de hoogste waardering.

Zonnegaarde is in 2010 begonnen met natuurlijk tuinieren. In het park zijn toen allerlei voorzieningen aangelegd voor wilde planten en dieren, waaronder een moerasje, een natuurpad en een bijenweide. In 2011 resulteerde dit in drie stippen. In de zomer van 2015 is het park opnieuw beoordeeld en kreeg toen de vierde stip toegezegd.

De feestelijkheden werden bijgewoond door zo’n 60 belangstellenden. Mw. Yvonne Vermazen, voorzitter van de commissie Natuurlijk Tuinieren van Zonnegaarde, wees in haar toespraak op de gestage achteruitgang van de biodiversiteit op het Nederlandse platteland, waardoor de natuur in en om de steden steeds belangrijker wordt. Ze deed ook een beroep op de tuinverenigingen om eraan mee te werken Den Haag steeds groener te maken. Mw. Ans Rietstra, directeur Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, feliciteerde de vereniging en wees ook op het belang van volkstuinen voor het welzijn van de stadsbewoners.

Tot slot kwam Ale Sierksma aan het woord, die het juryrapport toelichtte en daarbij de aandacht vestigde op het grote aantal bonuspunten dat de jury Zonnegaarde had toegekend. Daarna reikte hij de stip uit, met hulp van een drietal jonge regelmatige bezoekers van het park: Elin, Sharwish en Ming. Tenslotte zal hun generatie te gelegener tijd het stokje van de huidige tuiniers moeten overnemen.

Na het officiële deel van de uitreiking maakten de gasten onder leiding van leden van de commissie Natuurlijk tuinieren een wandeling langs de projecten. De middag werd afgesloten met het gebruikelijke hapje en drankje.

Mede ter gelegenheid van de vierde stip heeft Zonnegaarde in samenwerking met de gemeente Den Haag op de hoek van de Erasmusweg en de Laan van Wateringseveld een wildebloemenweide aangelegd.

Tekst: Wim Voortman

002 20160528004 20160528