Op 1 augustus, van 9.00 tot 10.30 uur, is er werkbeurt voor alle tuinen.

Aansluitend hieraan, om 11.00 uur, zal de Algemene Vergadering plaats vinden.

Zowel bij de werkbeurt als bij de vergadering moet er 1,5 meter afstand gehouden worden.

De vergadering zal buiten gehouden worden, achter het verenigingsgebouw, onder de tenten.

In verband met de beperkte ruimte, kan maar 1 persoon per tuin aanwezig zijn.

Werkbeurt en Algemene Vergadering op zaterdag 1 augustus 2020